Název družstva: G84

Kategorie družstva: Absolventi oboru GK [2]

Jméno a příjmení kapitána: Eva Picková

Kontakt na kapitána: evapickova@centrum.cz, tlf. +420 603944186

Datum přihlášení: 22.04.2015 10:35

Datum zaplacení startovného: 04.05.2015 23:22

Popis družstva: převážně absolventi FSv ČVUT prom. 1984

Popis družstva: jako loni